Claudiu Persoiu

Blog-ul lui Claudiu Persoiu


Archive for 10 October 2009

Singleton pattern in PHP

without comments

Probabil cel mai cunoscut pattern de PHP si nu numai.

Motivatie:

Restrictionarea la o singura instanta a unei resurse in toata aplicatia, accesibila de oriunde.

Diagrama:

singleton

Implementare:

Exemplul clasic pentru PHP este resursa de conectare la baze de date. Conexiunea la baza de date trebuie sa fie unica in toata aplicatia pentru a nu stabili conexiuni multiple la baza de date si in consecinta sa fie consumate resurse inutil.

Pentru ca sa existe o singura instanta constructorul nu trebuie sa fie accesibil decat printr-o metoda statica, iar obiectul rezultatul nu trebuie sa aiba posibilitatea de clonare. De asemenea clasa nu trebuie sa aiba posibilitatea de a fi extinsa.

Exemplu:

// date conectare db
define ( 'DB_HOST', 'localhost' );
define ( 'DB_USER', 'user' );
define ( 'DB_PASS', 'pass' );
define ( 'DB_DATABASE', 'db' );

/**
 * Clasa singleton pentru managementul conexiunii la baza de date folosind mysqli
 */
final class SingletonDB {

   /**
   * Instanta singleton
   *
   * @var SingletonDB
   */
   protected static $_instance = null;

   /**
   * Connection resource
   *
   * @var resource
   */
   protected $_connection = null;

   /**
   * Constructor care realizeaza si conexiunea la baza de date
   *
   */
   protected function __construct() {
     // conectare server baze de date
     $this->_connection = new mysqli ( DB_HOST, DB_USER, DB_PASS );

     // in cazul in care conexiunea este nereusita se trimite o exceptie
     if ($this->_connection->connect_error) {
        throw new Exception ( 'Error connection to mysql server' );
     }

     // selectare baza de date
     $this->_connection->select_db ( DB_DATABASE );

     // in cazul in care selectarea este nereusita se trimite o exceptie
     if ($this->_connection->error) {
        throw new Exception ( 'Error selecting database' );
     }

   }

   /**
   * Rulare interogare SQL
   *
   * @param string $query Interogare SQL
   * @return mysqli_result
   */
   public function query($query) {
     return $this->_connection->query ( $query );
   }

   /**
   * Acces mesaj eroare
   *
   * @return string
   */
   public function error() {
     return $this->_connection->error;
   }

   /**
   * Metoda care se apeleaza la clonare
   * Este protected pentru ca obiectul nu trebuie clonat
   *
   */
   protected function __clone() {
   }

   /**
   * Intrerupe conexiunea
   *
   */
   public function __destruct() {
     $this->_connection->close ();
   }

   /**
   * Metoda care va intoarce instanta singleton
   *
   * @return SingletonDB
   */
   public static function getInstance() {
     if (self::$_instance == null) {
        self::$_instance = new SingletonDB ( );
     }

     return self::$_instance;
   }
}

try {
   // Instanta SingletonDB
   $db = SingletonDB::getInstance ();

   // Interogare de executat
   $q = 'SELECT * FROM test';

   // interogarea va returna un obiectu mysqli_result
   $result = $db->query ( $q );

   // Se verifica daca exista erori si se afisaza
   if ($db->error ()) {

     echo $db->error ();

   } else {
     // se extrag rezultatele si se afisaza pe ecran
     while ( $row = $result->fetch_assoc () ) {
        var_dump ( $row );
     }
     // se inchide obiectul de mysqli_result
     $result->close ();
   }
// in cazul in care apar exceptii acestea se afisaza
} catch ( Exception $e ) {
   echo $e->getMessage ();
}

Written by Claudiu Persoiu

10 October 2009 at 8:33 PM

Iterarea obiectelor folosind PHP si SPL

without comments

Iterator pattern este probabil cel mai popular pattern din SPL. Este un exemplu foarte simplu de a demonstra avantajele unei interfete si SPL.

Motivatie:
Posibilitatea de a itera structuri de tip obiect folosind functii precum foreach(), var_dump(), print_r() etc.

Diagrama:

iterator diagram

Structura Iterator:

In SPL se gasesc mai multe interfete si clase pentru iterator.

Structura de baza pentru interfata Iterator:

/**
 * Interfata Iterator din SPL
 */
Iterator extends Traversable {
   /**
    * Intoarce elementul curent
    */
   abstract public mixed current ( void )

   /**
    * Cheia pentru elementul curent
    */
   abstract public scalar key ( void )

   /**
    * Trece la urmatorul element
    */
   abstract public void next ( void )

   /**
    * Reseteaza iterarea la pozitia initiala
    */
   abstract public void rewind ( void )

   /**
    * Verifica daca pozitia curenta este valida
    */
   abstract public boolean valid ( void )
}

Exemplu 1:

Un obiect iterabil simplu.

/**
 * Clasa care va genera un obiect interabil
 */
class Iterabil implements Iterator {

	/**
	 * Index pentru elementul iterabil
	 */
	private $_current = 0;

	/**
	 * Array cu elementele de iterat
	 */
	private $_elements = array();

	/**
	 * Constructor
	 *
	 * @param array $elements Elementele de iterat
	 */
	public function __construct($elements) {
		$this->_elements = $elements;
	}

	/**
	 * Elementul curent
	 *
	 * @return mixed Elementul curent
	 */
	public function current() {
		return $this->_elements[$this->_current];
	}

	/**
	 * Index curent
	 *
	 * @return integer Index curent
	 */
	public function key() {
		return $this->_current;
	}

	/**
	 * Trecerea la index-ul urmator
	 */
	public function next() {
		$this->_current++;
	}

	/**
	 * Resetare index
	 */
	public function rewind() {
		$this->_current = 0;
	}

	/**
	 * Verifica daca elementul curent este setat
	 *
	 * @return boolean Daca elementu curent este setat
	 */
	public function valid() {
     return isset($this->_elements[$this->_current]);
   }
}

// instantiere clasa
$obj = new Iterabil(array(1, 2, 3, 4, 5));

// iterare obiect
foreach ($obj as $value) {
   echo $value.PHP_EOL;
}

// output:
// 1
// 2
// 3
// 4
// 5

Exemplu 2:

Un exemplu putin mai complex, o clasa care permite iterarea prin proprietatile publice ale clasei care o extinde. Se folosesc Iterator si Reflection.

/**
 * Clasa care va genera un obiect cu proprietatile publice iterabile
 */
class Iterabil implements Iterator {

   /**
   * Index pentru elementul iterabil
   */
   private $_current = 0;

   /**
   * Array cu elementele de iterat
   */
   private $_elements = array();

   /**
   * Elementul curent
   *
   * @return mixed Proprietatea curenta in iteratie
   */
   public function current() {
     return $this->_elements[$this->_current]->name;
   }

   /**
   * Index curent
   *
   * @return integer Index curent
   */
   public function key() {
     return $this->_current;
   }

   /**
   * Trecerea la index-ul urmator
   */
   public function next() {
     $this->_current++;
   }

   /**
   * Resetare index si preluare prorietari
   */
   public function rewind() {
     // rewind se apeleaza prima,
     // deci aici ar trebui preluate prorprietatile obiectului
     // se initializeaza obiectul de tip ReflectionClass
     // cu parametru numele clasei curente
     $reflection = new ReflectionClass(get_class($this));

     // se extrag metodele publice
     $this->_elements = $reflection->getProperties(ReflectionMethod::IS_PUBLIC);

     // se seteaza indexul curent
     $this->_current = 0;
   }

   /**
   * Verifica daca elementul curent este setat
   *
   * @return boolean Daca elementu curent este setat
   */
   public function valid() {
     return isset($this->_elements[$this->_current]);
  }
}

/**
 * O noua clasa care va avea proprietati publice
 *
 */
class Testing extends Iterabil {
   public $proprietate1;
   public $proprietate2;
}

// instantiere clasa
$obj = new Testing();

// iterare obiect
foreach ($obj as $value) {
   echo $value.PHP_EOL;
}

// output:
// proprietate1
// proprietate2

Iar daca vrem ca exemplu de mai sus sa fie si accesibil ca un array, nu trebuie decat sa mai implementam din SPL ArrayAccess.

Structura ArrayAccess:

ArrayAccess  {
  /**
   * Verifica daca un offset exista
   */
  abstract public boolean offsetExists ( string $offset );

  /**
   * Intoarce elementul unui offset sau NULL daca nu exista
   */
  abstract public mixed offsetGet ( string $offset );

  /**
   * Seteaza o valoare pentru un offset
   */
  abstract public void offsetSet ( string $offset , string $value );

  /**
   * Dezaloca o valoare pentru un offset
   */
  abstract public void offsetUnset ( string $offset )
}

Exemplu 3:

Un exemplu destul de dificil care are rolul de a evidentia puterea interfetelor din SPL. Obiect iterabil si accesibil ca un array.

Pentru a simplifica logica de acces am folosit chiar functiile pentru parcurgerea unui array (next(), reset()).

/**
 * Clasa care va genera un obiect interabil
 */
class Iterabil implements Iterator, ArrayAccess, Countable {

   /**
   * Array cu elementele de iterat
   */
   private $_elements = array();

   /**
   * Constructor
   *
   * @param array $elements Elementele de iterat
   */
   public function __construct($elements) {
     $this->_elements = $elements;
   }

   /**
   * Elementul curent
   *
   * @return mixed Elementul curent
   */
   public function current() {
     return current($this->_elements);
   }

   /**
   * Index curent
   *
   * @return integer Index curent
   */
   public function key() {
     return key($this->_elements);
   }

   /**
   * Trecerea la index-ul urmator
   */
   public function next() {
     next($this->_elements);
   }

   /**
   * Resetare index
   */
   public function rewind() {
     reset($this->_elements);
   }

   /**
   * Verifica daca elementul curent este setat
   *
   * @return boolean Daca elementu curent este setat
   */
   public function valid() {
     return current($this->_elements)?true:false;
  }
  /**
   * Verifica daca un offset exista
   *
   * @param string $offset Element cautat
   * @return boolean Daca elementul de la offset exista
   */
  public function offsetExists($offset) {
     return isset($this->_elements[$offset]);
  }

  /**
   * Elementul de la un offset
   *
   * @param string $offset Offset array
   * @return mixed
   */
  public function offsetGet($offset) {
     return $this->_elements[$offset];
  }

  /**
   * Setare element in array
   *
   * @param string $offset Offset element
   * @param mixed $value Valoarea pentru elementul din array
   */
  public function offsetSet($offset, $value) {
     $this->_elements[$offset] = $value;
  }

  /**
   * Dezalocare element in array
   *
   * @param string $offset Offset element
   */
  public function offsetUnset($offset) {
     unset($this->_elements[$offset]);
  }

  /**
   * Numarul de elemente din array-ul curent
   *
   * @return integer Nr elemente array
   */
  public function count() {
     return count($this->_elements);
  }
}

// instantiere clasa
$obj = new Iterabil(array(1, 2, 3, 4, 5));

echo 'Iterare folosind "for":'.PHP_EOL;

// iterare ca printr-un array simplu
for($i = 0; $i < count($obj); $i++) {
   echo $obj[$i].PHP_EOL;
}

echo 'Element de sters: '.$obj[1].PHP_EOL;

unset($obj[1]);

echo 'Iterare folosind "foreach":'.PHP_EOL;

// iterare array folosind foreach
foreach ($obj as $element) {
   echo $element.PHP_EOL;
}

// Output:
//Iterare folosind "for":
//1
//2
//3
//4
//5
//Element de sters: 2
//Iterare folosind "foreach":
//1
//3
//4
//5

Written by Claudiu Persoiu

8 October 2009 at 8:38 AM

Bad code si framework-uri

without comments

De ce se vorbeste atat de “bad code” sau “bad practices”? Pentru ca sunt importante!!!

In ultima vreme am avut parte de o experienta care eu o consider neplacuta, cod necomentat, design slab, oop prost implementat, baze de date neoptimizate si prost proiectate.

Comentarile

Este un mare mister pentru mine cum se poate ca in fiecare carte si tutorial disponibil (nu doar de PHP) scrie ca acestea nu sunt optionale ci NECESARE si totusi acestea de cele mai multe ori lipsesc cu desavarsire. Zend Studio are un auto-complete forte simplu si eficient, nu trebuie sa scrieti decat “/**” si sa apasati enter, apoi textul care apare trebuie completat. Netbeans la fel, acelasi sistem, la fel de simplu.

Cu toate astea in ultima perioada m-am lovit de mii de linii de cod aproape fara nici un comentariu, rezultatul? Ore intregi pierdute incercad sa urmaresc logica!

De ce se intampla asta? Primul motiv: este plictisitor, un programator vrea sa scrie cod nu povesti, de multe ori pare un timp irosit. Al doilea motiv: totul pare foarte logic in momentul in care este scris, daca este atat de logic si cursiv de ce sa mai pierzi timpul cu povesti? Pentru ca timpul trece, proiectele se schimba, in timp inevitabil, toata logica este data uitarii. Sau un alt motiv, pentru ca vin persoane noi, in firme programatorii vin si pleaca, iar cel care vine nu mai poate urmarii logica cu aceeasi usurinta, de fapt de multe ori este aproape imposibil de urmarit. Am patit chiar si ca autorul codului sa nu o mai poata urmarii dupa o anumita perioada de timp, uneori autorul eram chiar eu.

Dupa parerea mea asta ar trebui sa fie o regula de baza pentru orice firma care se respecta, nici o clasa/metoda/proprietate nu trebuie sa fie necomentata. Timpul priedut acum pentru comentarii este timp castigat mai tarziu cand se face debugging, oprimizare etc.

Design slab

Am vazut la un “mini interviu” on-line o intrebare care suna: “vedeti importanta arhitecturii inainte de a scrie cod?”, imi cer scuze daca nu mai suna la fel ca in anunt. Prima data cand am vazut intrebarea am avut un moment de deja-vu, de multe ori m-am lovit de problema de a scrie cod ca mai apoi sa realizez ca am o abordare gresita.

De multe ori problema asta se rezolva (cel putin aparent) in timp cu experienta. Practic, daca iei un incepator si il pui sa scrie cod, cel mai probabil va avea cateva abordari slabe pana sa aiba una reusita, iar asta nu este de loc anormal, de asta cred ca un incepator ar trebui ghidat inainte de a incepe sa scrie cod, iar codul care urmeaza sa-l scrie sa aiba o logica clara sugerata de un “mentor”.

In cealalta extrema exista “software architects” care folosind UML schematizeaza logica si structurile in diagrame. Cand exista diagrame atunci este mult mai ushor de urmarit intregul proces si intreaga structura a aplicatiei. Un arhitect priceput va putea sa vada problemele posibile care pot aparea inainte de a incepe sa scrie cod, iar cand se incepe implementarea fiecare stie ce are de facut.

OOP-ul se loveste probabil cel mai mult de design-ul slab, in ultima vreme am vazut o multime de clase care nu aveau nici un fel de organizare, erau doar simple invelitori (wrappers) pentru interogari SQL. Asta nu inseamna OOP!

OOP presupune abstractizarea elementelor in clase si obiecte. De exemplu tastatura, aceasta este o clasa care are niste taste (o clasa copil) cu diverse proprietati(litere, cod de tasta, pozitie), niste leduri (alta clasa copil) etc. Repezentarea acestora in baza de date nu are neaparat o legatura atat de stransa cu obiectele cum pare la prima vedere.

Daca folosesti OOP iar ce citesti acum suna bizar, incearca sa faci pe o foaie de hartie o diagram a aplicatiei tale cu obiectele si a legaturilor dintre ele. Daca nu poti, inseamna ca abordarea ta fata de OOP este gresita(sau nu sti sa faci o diagrama 🙂 )!

Toti facem greseli cand vine vorba de OOP, dar asta nu este o scuza sa nu le corectam si sa nu incercam sa facem arhitectura inainte de a scrie cod.

Un design prost de aplicatie poate avea repercusiuni foarte importante financiare. Timpul inseamna bani, iar daca o aplicatie este slaba, nu este bine structurata, timpul pentru debug-ing este mare, schimbarile necesita timp indelungat, redundanta codului este mare, etc., atunci poti fi sigur ca pierzi bani.

O unealta pe care o folosesc uneori este Violet UML Editor, nu este un editor adevarat de UML cum este Rational Rose de exemplu, ci mai degraba o jucarie open source. Cu Violet se pot realiza doar diagrame vizuale, dar ele pot fi utile pentru a structura o aplicatie.

Baze de date

Oare de ce se feresc multi programatori PHP sa invete cu adevarat MySQL? Suna bizar? Este foarte adevarat totusi. Modificarea codului PHP este de multe ori o operatie nu foarte dificil de realizat (ma refer la rescrierea practica a codului), dar un design prost al bazelor de date este de cele mai multe ori mult mai dificil de modificat pentru ca exista riscul sa piezi informatii.

Acum cateva saptamani am facut o diagrama a unei baze de date folosind MySQL Dump si MySQL Workbench. Nu mica mi-a fost surprinderea sa vad tabele care nu aveau chei de legatura cu alte tabele din care proveneau date (nu ma refer la tabele de setari care din punct de vedere logic nu se leaga), apoi sursa datelor era complet pierduta.

O alta problema clasica de incepatori este cand ai o tabela de legatura intre doua tabele cum ar fi categorii si produse, iar cheia este pusa pe un camp cum ar fi “id” care nu are nici o relevanta. O cheie primara se poate pune pe mai multe campuri, de exemplu cheia ar trebui sa fie “id_categorie, id_produs” nu “id”, iar in felul asta se asigura si unicitatea unui produs intr-o categorie folosind restrictia de primary key.

Un alt lucru care nu il inteleg este de ce lumea evita indecsii. Intr-un blog anterior vorbeam pe scurt despre ei, complet insuficient dar totusi sunt foarte importanti. Un index poate micsora semnificativ timpul de cautare intr-o tabela, de la zeci de secunde uneori la sutimi de secunda. O aplicatie prost optimizata din punctul asta de vedere poate avea un timp de raspuns semnificativ mai mare decat este normal.

Framework-uri

Ca sa citez o fraza deja clasica in comunitatea PHP:

All frameworks suck.

iar Laura Thomson are niste motive destul de bune cu care sa sustina asta.

Cineva spunea saptamana trecuta ca motivul pentru codul prost este chiar PHP si modul lui permisiv. Sa fim seriosi, daca luam un limbaj ca C++ are mult mai multe probleme care pot aparea. Imi aduc aminte in facultate cat de slab era codul care il scriam, iar problema nu era limbajul ci nivelul meu de pregatire de atunci. PHP permite abordari de la OPP pana la spaghetti code (OOP, proceduri, closures, label-uri). Faptul ca multi programatori aleg abordarea proasta nu este o problema de limbaj, la fel exita o problema de abordare si in limbaje cum ar fi C++, sau mai bine zis in orice limbaj exista.

De ce sunt mai putine probleme de design in Ruby on Rails de exemplu? Pentru ca este un framework! Eu nu am auzit pe nimeni pana acum sa faca programare web doar in Ruby (exista programatori Ruby, in special pentru aplicatii desktop, dar asta este alta discutie), evident ca apar mai putine probleme cand folosesti un framework. La fel se pot reduce si probleme din PHP folosind un framework consacrat.

Exista zeci sau chiar sute de framework-uri open source pentru PHP. Din acesta exista cateva cu adevarat consacrate, cum ar fi Zend Framework, CakePHP, Symfony, Solar, CodeIgniter etc. Un avantaj major atunci cand se foloseste un framework este ca poti gasi mult mai usor persoane specializate. Un alt avantaj major este ca ai parte de un cod testat si documentat, lucru care este deosebit de dificil de realizat intr-o firma de dimensiuni reduse.

Sau chiar daca se foloseste un framework intern cred ca este utila abordarea unei structuri similare cu un framework consacrat pentru a reduce curba de invatare pentru programatorii noi.

Folosind un framework consacrat de multe ori se reduce timpuri de lucru si timpul de dezvoltare de noi faciltati pentru ca de multe ori acesta sunt incluse, deci pot aparea avantaje economice indirecte (bani), o stucturate mai buna si nu in ultimul rand programatori mai fericiti (cea ce nu sunt eu acum).

Concluzionand:

 • stabileste niste reguli interioare pentru cod, nu uita sa pui comentarile pe lista,
 • asigura-te ca designul aplicatiei este facut conform unui plan care sa permita scalabilitate si o redundanta minima a codului,
 • asigura-te ca baza de date este bine structuata si optimizata,
 • ia in calcul folosirea unui framework consacrat fata de un framework intern sau de unul nou conceput.

Folosind aceste reguli simple se vor salva resurse, timp, bani iar programatorii vor fi probabil mai multumiti de rezultate.

Written by Claudiu Persoiu

4 October 2009 at 2:07 PM

Posted in MySQL,PHP

Tagged with , ,